SweetCorn
27 08 08
300.000 Nederlandse golfers! En wij...?

In Nederland heeft men de kaap van de 300.000 geregistreerde golfers gerond. De Nederlands Golf Federatie heeft dus alle redenen om een hoge borst op te zetten. Met dat ledenaantal is de NGF na de voetbal- en de tennisbond de grootste sportvereniging bij onze Noorderburen. En België? Dat telt nog geen 50.000 golfers. Zesmaal minder dan in Nederland. Iets om blozende kaken van te krijgen... Alleen blijft men in eigen land steevast herhalen dat alles in het Belgische golfwereldje naar wens verloopt. Een oogkleppenpolitiek die de verdere groei van de golfsport in Vlaanderen, laat staan héél België zwaar hypothekeert. Het Nederlandse model is immers overduidelijk.
In 1990 telde Nederland zo'n 48.600 leden. In 1995 was dat aantal aangegroeid tot 94.800. Dus net niet een verdubbeling. Die "boom" was louter en alleen maar te verklaren door de invoering van de "niet-clubgebonden golfers". De NGF liet immers toe dat ook golfers zonder club een federatiekaartje konden aanvragen. Iets wat in België nog steeds onmogelijk is. Daar moet je eerst lid zijn van een door de KBGF erkende golfclub om een federatiekaartje op zak te steken en dus te gaan golfen. Dat "witte golfers"-fenomeen gaf de Nederlandse golfsport een enorme boost. Niet alleen nam het ledenaantal van de Nederlandse Golf Federatie toe tot de huidige 300.000, maar kwamen er ook steeds meer golfinfrastructuren om al die golflustigen een balletje te laten slaan. Een mes wat dus aan twee kanten sneed. Aan zelfs drie, want heel wat golfclubs konden zich daardoor op een erg gestegen aantal greenfeeërs verheugen.
Een "niet-clubgebonden golfers"-denkpiste die men in België blijkbaar niet wil volgen. Waarom eigenlijk niet?

Boudewijn was goed, Leopold III ......
Claret Jug, 's werelds belangri......
Bubba Watson drivet gemiddeld 31......
Roken verboden op Tour?...
Mooi...
Donald Trump wil naar Noord-Ierland...
Met wie werkt(e) Jos Vanstiphout?...
300.000 Nederlandse golfers! En ......
contact