SweetCorn
02 02 18
Annual Handicap Review overleefd?

31 januari is voorbij. Dat was de ultieme datum waar golfclubs een Annual Handicap Review konden doorvoeren. Dus de handicapnoteringen van hun leden aanpassen via een door de European Golf Association uitgedokterd systeem.
Een handelswijze die hier en daar, op de ene club meer dan op de andere, voor wat commotie zorgde.
Daarom deden we een rondvraag bij de Limburgse clubs of ze de Annual Handicap Review wel degelijk doorgevoerd hebben.

Royal Limburg paste de AR integraal toe.

Flanders Nippon Hasselt paste de integraal AR toe. Een drietal jaar geleden deed men dat niet wegens de aanhoudende werkzaamheden op het terrein.

Spiegelven Genk paste de AR toe, maar de leden konden, geargumenteerd, een correctie vragen.

Golfforum Lummen paste de AR, zoals verleden jaar, niet toe. De vele qualifyingwedstrijden zorgen er volgens het bestuur voor dat de hcp van de Lummense leden realistisch is en ingrijpen via AR is dus niet nodig.

Millennium Paal voerde een hcp-verlaging na de AR door, maar bij een hcp-verhoging werd aan de leden voorgesteld hun AR, mits goede redenen, geheel of deels terug te schroeven.

Golf Club Lanaken werkt zowel met i-golf als het Nederlandse E-golf, wat de taak niet vergemakkelijkt. Men paste de AR echter niet toe omdat het bestuur niet volledig overtuigd is van de AR-materie.

02 02 18
Limburgse bestuurders in KBGF en Golf Vlaanderen

Limburg is goed vertegenwoordigd in de Raden van Bestuur van zowel de Koninklijke Belgische Golf Federatie als van Golf Vlaanderen, de nieuwe naam voor de Vlaamse Vereniging voor Golf.

In de Raad van Bestuur van de KBGF zetelt Jan Baert (foto links), gewezen voorzitter en captain van Royal Limburg. Ook Piet Vandenbussche, draaischijf van Millennium heeft er een zitje. Piet, afkomstig van West-Vlaanderen maar “golf getogen” in Antwerpen, beschouwen we toch ook meer en meer als een geadopteerde Limburger…

Ook in het bureau van de KBGF is er een Limburgs element in de gedaante van Sportsecretaris Frédéric Chapel (foto) die eveneens captain is op Avernas.

Ga je naar Golf Vlaanderen kijken, dan zetelen twee Limburgers in de Raad van Bestuur. Houthalense voorzitter Benoît Levecq (foto) fungeert er als ondervoorzitter. Jaak Pieters, sinds verleden jaar voorzitter van Millennium Paal, is er eveneens bestuurder.

02 02 18
Limburg in werkgroepen van Golf Vlaanderen

Golf Vlaanderen heeft binnen haar structuur drie commissies.
In deze commissies zetelen uiteraard best wat Limburgers.
Neem bijvoorbeeld de Sportcommissie.

Daar zetelt Millennium-voorzitter Jaak Pieters (foto) in. Flanders Nippon-pro Ellen Smets (foto onderaan) is in de Topsportcommissie opgenomen.

Roger Kusters, jeugdverantwoordelijke van Spiegelven, is lid van de Jeugdwerkgroep binnen de Sportcommissie. Danny Thaens van Millennium engageert zich voor de Herenwerkgroep.

Liesbeth Meylaerts van Royal Limburg is lid van de Medische Commissie.

02 02 18
Wat is nieuw? Odyssey

Hoeveel types Odyssey-putters er zijn? Meer dan.. zeshonderd als je alle combinaties meerekent.

De O-Works in de vertrouwde vormen vormen de top. Zijn ook in het rood te verkrijgen. Rood is immers de huiskleur van Odyssey.

Odyssey zet ook fors in op Toulon Design. Dat zijn "high performance"-putters die op maat handgemaakt zijn en in de handen van o.a. Thomas Pieters wonderen doet.

Zaterdag 15 december 2018
Informeer je eerst...
Kerstmarkt op Millennium...
Vrijdag 14 december 2018
Dona Byvoet en Bea Natens winnen......
René Achten en Carine Ory Houth......
Wondermooi…...
Donderdag 13 december 2018
Vandaag......
KBGF wil clubkampioenschappen op......
Woensdag 12 december 2018
De Mari – Van Coppenolle – L......
Raoul Gijbels houdt Renaud Stern......
Hans Meelberghs haalt het erg ni......
Dinsdag 11 december 2018
Millennium blikt terug en kijkt ......
Een paar pluimen......
Kom kerstshoppen bij Maessen en ......
Maandag 10 december 2018
Tom Dries beste in Hasseltse Win......
Mannenclub Spiegelven en 19th Ho......
Fré en Sem Leonavicius tonen de......
Zondag 09 december 2018
Vraagje…?...
Zaterdag 08 december 2018
De Daltons tonen hun goed hart...
Milena Dilworth mag met Sinterkl......
Berry Peters piekt nog eens...
Mooie december…...
contact

Maasmechelen - Geel - Turnhout
Genk
Vrijdag 07 december 2018
Donderdag 06 december 2018
Woensdag 05 december 2018
Dinsdag 04 december 2018
Maandag 03 december 2018
Zondag 02 december 2018
Zaterdag 01 december 2018
Vrijdag 30 november 2018
Donderdag 29 november 2018
Woensdag 28 november 2018
Dinsdag 27 november 2018
Maandag 26 november 2018
Zondag 25 november 2018
Zaterdag 24 november 2018
Vrijdag 23 november 2018
Donderdag 22 november 2018