SweetCorn
02 06 20
EDS-limiet opgeheven

Op dit ogenblik zijn, vanwege de huidige Covid-19 maatregelen, wedstrijden in de clubs nog niet toegelaten maar gezien de golfers graag onder handicap condities willen spelen heeft KBGF enkele aanpassingen doorgevoerd om dit mogelijk te maken.

De KBGF heeft reeds de Qualifying condities bijgestuurd om rekening te houden met de Park & Play voorwaarden. Deze werden ook op  www.golfbelgium.be gepubliceerd.

Gezien de bijzondere omstandigheden (Park & Play protocol) en gezien vanaf de maand november het World Handicap System (WHS) realiteit zal zijn  heeft de KBGF in samenspraak met AFGolf en Golf Vlaanderen, besloten enkele bijsturingen door te voeren die vanaf 29 mei 2020 van toepassing zijn inzake EDS (Extra Day Score):

  • De limiet van 5 EDS op jaarbasis wordt opgeheven voor de spelers van categorie 2 tot categorie 6. Dus geen limiet meer van het aantal EDS die een speler mag binnenbrengen.
  • Ook de spelers van categorie 1 mogen onbeperkt EDS kaarten spelen.

Let op:

  • De algemene regels rond EDS worden behouden en de bevoegdheid blijft bij de clubs om te beslissen of ze EDS toelaten en onder welke voorwaarden (prijs, welke baan, welke cat., ...) ze deze configureren.
  • Indien er geen validatie van de scorekaart gebeurt is de EDS niet aanvaardbaar.

EDS, een stableford score onder handicap condities, is dé oplossing om qualifying scores buiten de wedstrijden te spelen. Gezien het Park & Play protocol nog altijd van kracht is, en daarin het gebruik van papieren scorekaarten afgeraden wordt, hebben Golf Vlaanderen en AFGolf EDS op een digitale manier voorzien binnen de App.
Je kan bij het reserveren van een golfronde aangeven of u een EDS wil spelen. De digitale EDS voorziet een validatie door de marker na de ronde.

Dinsdag 14 juli 2020
Thibaut Leys en Kristof Ulenaers......
Andermaal Tom Brennan op Spiegelven...
James Van Maerrem blijft Jan Hil......
André Schraeyen beste Millenniu......
Maandag 13 juli 2020
David Hugaerts heeft het winnen ......
Geen thuiszeges in Golf.be Tour ......
Tom Brennan topt Spiegelvense Af......
België, dé golfbestemming: H......
Zondag 12 juli 2020
België, dé golfbestemming: Voo......
Vraagje…?...
Zaterdag 11 juli 2020
Allen tegen Thomas Pieters op Mi......
België, dé golfbestemming: Dam......
Leuk…...
Effe verkeerd begrepen…...
Wie is dat naast Tiger?...
Vrijdag 10 juli 2020
Erik Vautmans ziet Willy Valveke......
België, dé golfbestemming: Neg......
Erik Sneijkers wint op de Kempense...
Een boeiend vader/zoon-duel...
Michel Meuwissen en Lieve Verhul......
Wesley nam broer Kevin mee golfen...
Donderdag 09 juli 2020
Puike Christopher Mivis in Austr......
Anthony De Schutter wint Rigené......
België, dé golfbestemming: Een......
Christine Panis wint Van Lanscho......
Alain Ooms domineert Houthalense......
Luc Joosten topt Lummense senior......
Eddy Withofs geeft mosselrestaur......
Woensdag 08 juli 2020
België, dé golfbestemming: Hid......
Helmi van Asseldonk blijft schit......
Roger Hermans beste Flanders Nip......
Staf Claes wint millimeterspurt ......
Berny Pellaers topt begeleid gol......
Dinsdag 07 juli 2020
Thomas Pieters verslaat Olivier ......
België, dé golfbestemming: Abs......
Chari Tsaklanos wint eerste Meda......
Bo Peeters primus in Millennium ......
Raphaël Cultiaux blijft Frank D......
contact
Genk
Maandag 06 juli 2020
Zondag 05 juli 2020
Zaterdag 04 juli 2020
Vrijdag 03 juli 2020
Donderdag 02 juli 2020
Woensdag 01 juli 2020
Dinsdag 30 juni 2020
Maandag 29 juni 2020
Zondag 28 juni 2020
Zaterdag 27 juni 2020
Vrijdag 26 juni 2020
Donderdag 25 juni 2020
Woensdag 24 juni 2020
Dinsdag 23 juni 2020
Maandag 22 juni 2020
Zondag 21 juni 2020